Κλέμες ράγας - εξαρτήματα

Τερματικά μονωτικά χωρίσματα φάσης (χρώμα γκρι) και ουδετέρου (χρώμα μπλε)

KWE01G ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔ. KXA02LH-KXA04LH
KWE01G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWE01G
KWE01GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA02LH-KXA04LH0,41 € / τμχ.
τμχ.
KWE01B
KWE01BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA02NH, KXΑ04NH0,41 € / τμχ.
τμχ.
KWE01GR
KWE01GRΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA02E0,65 € / τμχ.
τμχ.
KWE02G
KWE02GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA06LH0,73 € / τμχ.
τμχ.
KWE02B
KWE02BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA06NH0,73 € / τμχ.
τμχ.
KWE04G
KWE04GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA10L, KXA16L0,64 € / τμχ.
τμχ.
KWE04B
KWE04BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA10N, KXA16N0,65 € / τμχ.
τμχ.
KWE04GR
KWE04GRΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXB10E, KXA16E0,88 € / τμχ.
τμχ.
KWE05G
KWE05GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA10LH0,60 € / τμχ.
τμχ.
KWE05B
KWE05BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA10NH0,60 € / τμχ.
τμχ.
KWE06G
KWE06GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA16LH0,80 € / τμχ.
τμχ.
KWE06B
KWE06BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA16NH0,80 € / τμχ.
τμχ.
KWE03G
KWE03GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA35L1,98 € / τμχ.
τμχ.
KWE03B
KWE03BΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA35N1,98 € / τμχ.
τμχ.

Τερματικά μονωτικά χωρίσματα διπλής και τριπλής κλέμας, χρώμα γκρι

KWE21G ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜ. KXA04I2, KXA04I4, KXA04I5
KWE21G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWE21G
KWE21GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04I2, KXA04I4, KXA04I50,81 € / τμχ.
τμχ.

Τερματικά μονωτικά χωρίσματα διπλής και τριπλής κλέμας, χρώμα γκρι

KWE25G ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA02LX
KWE25G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWE25G
KWE25GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA02LX0,81 € / τμχ.
τμχ.
KWE26G
KWE26GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04LX0,81 € / τμχ.
τμχ.

Τερματικά μονωτικά χωρίσματα μαχαιρωτής απομόνωσης

KWE27G ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04KD
KWE27G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWE27G
KWE27GΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜATΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KXA04KD0,67 € / τμχ.
τμχ.

Μονωμένες συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών

KWJ02B2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔ. 2-4mm2 KXA02LH-KXA02NH
KWJ02B2
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWJ02B2
KWJ02B2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA02xx 2x2,5mm²1,13 € / τμχ.
τμχ.
KWJ02B3
KWJ02B3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA02xx 3x2,5mm²1,56 € / τμχ.
τμχ.
KWJ02B4
KWJ02B4ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA02xx 4x2,5mm²2,05 € / τμχ.
τμχ.
KWJ02B5
KWJ02B5ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA02xx 5x2,5mm²2,70 € / τμχ.
τμχ.
KWJ02B10
KWJ02B10ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA02xx 10x2,5mm²4,10 € / τμχ.
τμχ.
KWJ04B2
KWJ04B2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA04xx 2x4mm²1,56 € / τμχ.
τμχ.
KWJ04B3
KWJ04B3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA04xx 3x4mm²2,12 € / τμχ.
τμχ.
KWJ04B4
KWJ04B4ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA04xx 4x4mm²2,07 € / τμχ.
τμχ.
KWJ04B5
KWJ04B5ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA04xx 5x4mm²2,74 € / τμχ.
τμχ.
KWJ04B10
KWJ04B10ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA04xx 10x4mm²5,49 € / τμχ.
τμχ.
KWJ06B2
KWJ06B2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 2x6mm²1,22 € / τμχ.
τμχ.
KWJ06B3
KWJ06B3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 3x6mm²1,69 € / τμχ.
τμχ.
KWJ06B4
KWJ06B4ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 4x6mm²2,16 € / τμχ.
τμχ.
KWJ06B5
KWJ06B5ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 5x6mm²2,87 € / τμχ.
τμχ.
KWJ06B10
KWJ06B10ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA06xx 10x6mm²5,07 € / τμχ.
τμχ.
KWJ10B2
KWJ10B2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA10xx 2x10mm²4,96 € / τμχ.
τμχ.
KWJ10B3
KWJ10B3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA10xx 3x10mm²2,73 € / τμχ.
τμχ.
KWJ10B10
KWJ10B10ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA10xx 10x10mm²7,58 € / τμχ.
τμχ.
KWJ16A2
KWJ16A2ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 2-25MM2 KXA16LH-KXA16NH2,26 € / τμχ.
τμχ.
KWJ16A3
KWJ16A3ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 3-25MM2 KXA16LH-KXA16NH3,13 € / τμχ.
τμχ.

Μονωμένες συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών για κλέμες KXB35xx

KWJ35B2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA35xx 2x35mm²
KWJ35B2
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWJ35B2
KWJ35B2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA35xx 2x35mm²3,85 € / τμχ.
τμχ.
KWJ35B3
KWJ35B3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA35xx 3x35mm²5,76 € / τμχ.
τμχ.
KWJ35B5
KWJ35B5ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA35xx 5x35mm²10,81 € / τμχ.
τμχ.

Μη μονωμένες συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών

KWJ70C2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA70xx 2x70mm²
KWJ70C2
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWJ70C2
KWJ70C2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA70xx 2x70mm²7,71 € / τμχ.
τμχ.
KWJ70C3
KWJ70C3ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA70xx 3x70mm²10,29 € / τμχ.
τμχ.
KWJ150C2
KWJ150C2ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KXA150xx 2x150mm²15,20 € / τμχ.
τμχ.

Τερματικά στηρίγματα

KWB01 ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
KWB01
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWB01
KWB01ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 2,5-35ΜΜ1,13 € / τμχ.
τμχ.
KWB02
KWB02ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 70-150ΜΜ2,67 € / τμχ.
τμχ.

Ετικέτες σημάνσεως για κλέμες ράγας

KWL001 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑ 0-9
KWL001
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KWL001
KWL001ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 0-9 (5000 ΤΜΧ)162,94 € / σετ
τμχ.
KWL002
KWL002ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 1-100 (2500 ΤΜΧ)78,74 € / σετ
σετ
KWL003
KWL003ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 101-200 (2500 ΤΜΧ)78,74 € / σετ
σετ
KWL004
KWL004ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ L1, L2, L3, N, PE (250 ΤΜΧ)13,43 € / σετ
τμχ.
KWL005
KWL005ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ (250 ΤΜΧ)12,10 € / σετ
τμχ.
KWL006
KWL006ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)23,43 € / σετ
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.