Βολτόμετρα - Αμπερόμετρα

Αμπερόμετρα ψηφιακά

SM020 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-20Α
SM020
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SM020
SM020ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-20Ακατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM151
SM151ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-150Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM601
SM601ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-600Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.

Αμπερόμετρα αναλογικά

SM005 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-5Α
SM005
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SM005
SM005ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-5Ακατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM015
SM015ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-15Ακατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM050
SM050ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚO 0-50Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM100
SM100ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-100Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM150
SM150ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-150Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM250
SM250ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-250Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
SM600
SM600ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-600Α ΜΕΣΩ Μ/Σκατόπιν ζήτησης
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.