Απαγωγοί υπέρτασης ασθενών ρευμάτων

Απαγωγοί υπέρτασης τηλεφωνικών γραμμών

SPK602 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL
SPK602
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPK602
SPK602ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL93,12 € / τμχ.
τμχ.
SPK603
SPK603ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL/VDSL134,14 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης RJ45 για δίκτυα Ethernet και VoIP

SPK900 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ETHERNET & VOIP
SPK900
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPK900
SPK900ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET & VOIP152,43 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης για βιομηχανικά δίκτυα BUS

SPK806 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ IT ΓΙΑ ΒΙΟΝΗΧ. ΔΙΚΤΥΑ
SPK806
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPK806
SPK806ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ IT ΓΙΑ ΒΙΟΝΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ120,84 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης ομοαξονικού TV/Satellite

SPK700 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΓΙΑ TV/SAT 5 ΓΡΑΜΜΩΝ
SPK700
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPK700
SPK700ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ IT ΓΙΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ TV/SAT 5 ΓΡΑΜΜΩΝ249,42 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης για βιομηχανικά δίκτυα και αισθητήρια 4-20mA

SPK802 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2P ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 4-20mA
SPK802
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPK802
SPK802ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2P ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 4-20mA106,42 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.