13840004

Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: 13840004 Νέος κωδικός:

Τεχνικά φυλλάδια προϊόντων

B.ΠΛΑΙΣΙΟ ARSYS - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX ΜΑΤ
Product Data Sheet for 13840004
B.ΠΛΑΙΣΙΟ ARSYS - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX ΜΑΤ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.