14340304

Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: 14340304 Νέος κωδικός:

Τεχνικά φυλλάδια προϊόντων

B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ARSYS INOX
Product Data Sheet for 14340304
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ARSYS INOX
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.