MB125A

MB125A

MB125A
Art No.:MB125A
EAN No.:

3250614327056

Αυτό το προϊόν έχει καταργηθεί.
Παρόλα αυτά η σελίδα αυτή έχει διατηρηθεί για λόγους ενημερωτικούς.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για να βρείτε την αντικατάστασή του! Παλαιός κωδικός: MB125A Νέος κωδικός:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός προστατευμένων πόλων:1
Αριθμός πόλων:1 P
Πόλοι:1 P
Καμπύλη:B
Με διακοπή ουδετέρου:όχι
Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών:Ευθυγραμμισμένα τερματικά
Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών:Ευθυγραμμισμένα τερματικά
Ικανότητα βραχυκυκλώματος:6 kA
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:230 / 400 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας:AC
Συχνότητα:50/60 Hz
Ονομαστική τάσης μόνωσης:500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση:4000 V
Ονομαστικό ρεύμα:25 A
Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898:6 kA
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC:1,13 / 1,45 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας:3 / 7,5 In
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC:1,13 / 1,45 In
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2):3 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC:6 kA
Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2:10 kA
Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2):10 kA
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C:32,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C:31,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C:31 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C:30,4 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C:29,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C:29,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C:28,5 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C:27,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C:27,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:26,4 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C:25,7 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C:25 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C:24,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C:23,5 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C:22,7 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C:21,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C:21 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C:20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C:19,3 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C:18,4 A
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών:1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών:0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες:0,85
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz:1,1
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz:1,2
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz:1,5
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz:1
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In:3 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In:3 W
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας:10000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών:20000
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος:70 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:17,5 mm
Τύπος σύνδέσεων:Με βίδα
Ροπή σύσφιξης:2,8Nm
Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας:BIconnect
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω:όχι
Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας:όχι
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο:1 / 25mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο::1 / 35mm²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1 / 35 mm²
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις:1 / 25 mm²
Είδος σύνδεσης:με βίδα
-:EN 60898-1
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE:Το αφορά
Δείκτης προστασίας IP:IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας:-25…70 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Κλάση περιορισμού I²t:3
Υψόμετρο:2000 m
Προστασία από υγρασία:Για όλα τα κλίματα
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς:-25…80 °C
  • MB125A
    MB125A
    MB125A
  • MB125A
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.